Vi er til for unge med

særlige læringsbehov.


Specialefterskolerne er medlem af Foreningen Ligeværd

Stubbekøbing Efterskole

Sofie Rifbjerg Efterskole

Ulstrup Efterskole

Karise Efterskole

Waldemarsbo Efterskole

Efterskolen Østergård

SJÆLLAND

LOLLAND

FALSTER

Specialefterskolerne.dk er en fælles hjemmeside for 6 individuelle efterskoler der har specialiseret sig i unge med særlige behov.

Vores elever er grundlæggende meget forskellige unge mennesker. Nogle har hele deres skoletid gået i beskyttede specialskolemiljøer, andre har fungeret, som enkeltinkluderede elever i den almindelige folkeskole.

Efterskolerne har tilrettelagt undervisningen ud fra vores særlige viden inden for områder som f.eks.: Autisme Tilstande, Asperger, ADHD, ADD, Tourette,

Grundlæggende har vores elever en udviklingsforstyrrelse, der gør at de møder omverden med særlige udfordringer i skole og fritid, men det er samtidig en gruppe af unge som ofte profiterer særligt af et efterskoleophold..

Den personlig udvikling og selvforståelse, bliver vægtet højt på skolerne. Da det oftest er en forudsætning for yderligere læring.

Efterskolerne kan på forskellig vis være enten prøvefri eller tilbyde 9. klasses afgangsprøver i enkelte fag. Kontakt skolerne for nærmere oplysninger

BESØG OS PÅ EFTERSKOLERNES DAG 2018
30. SEPTEMBER FRA 13- 17:00

SpecialefterskolerneKONTAKT OG INFO

Specialefterskolerne